Pari tosiasiaa pakolaisista

Take my word. Money back quarantee.

Näin vaalien alla saa kansalainen kuulla jos jonkinlaista vaalilupausta ja puhetta yleensäkin erinäisin retorisin tyylikuvioin koristeltuna. Päätinkin nyt oikaista pari asiaa nopeasti ennen töihin lähtöä. Pyydän tässä kohtaa lukijaa muistamaan, ettei tässä ole kysymys minkäänlaisesta turhasta mielipidemutuilusta. Kysymys on tosiasioista, jotka kovin herkästi unohtuvat. Jos koet tekstin virheelliseksi, otan vastaan oikaisuja perusteluineen. Näitä vastaväitteitä tulee nykyisin niin harmillisen vähän. Take my word. Money back quarantee.

Pakolaisaalto

Joillakin poliitikoilla on näin vaalien alla tarve pelotella äänestäjiä turvapaikanhakija-aallolla. Tällä viitataan 2015-vuoden aaltoon, joka euroopan mittapuulla oli todellisuudessa pieni tuulenvire järven pinnalla. Viittaaminen tähän edelleen vuoden 2019 eduskunta- ja eurovaaleissa on kiltisti ilmaistuna sumutusta, vääristelyä. Pakolaismäärät ovat vuoden 2015 jälkeen olleet entistäkin naurettavampia. Kannattaa muistaa se, vaikka tiedänkin että jotkut meistä eivät ole näkevinään tätä ilmeistä tosiasiaa.

Yhteisvastuu

Eduskuntapuolueista esimerkiksi Perussuomalaiset pitävät eurooppalaista yhteisvastuuta huonona järjestelmänä. Tällä yhteisvastuulla tarkoitetaan tässä siis turvapaikanhakijoiden tasaista ripottelua EU:n jäsenmaihin – huomioiden toki valtioiden vaihtelevan kantokyvyn. Jos maailma toimisi perussuomalaisen logiikan ja ohjelman mukaan, kaikki turvapaikanhakijat olisivat jääneet eteläisen Euroopan maihin, joihin välimeren ylittävä pakolainen ensiksi päätyy. PS haluaa, että siitä pidemmälle ei yksikään pakolainen pääsisi. Eikö kuulostakin hyvältä? Ihan kauhean perusteelliselta ja solidaariselta.

Kuitenkin turvapaikanhakijoita on tullut ja tulevaisuudessakin varmasti tulee Venäjän kautta. Suomella taas on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa. Voitaisiinkin esittää varsin perusteltu skenaario, jossa nimenomaan Suomi olisi esimerkiksi Italian roolissa. Väitän, että tuossa tapauksessa Perussuomalaiset suorastaan anelisi eurooppalaisen yhteisön yhteisvastuuta, vaikka haluaisivat erota koko unionista.

Äänestyspäätöstä tehdessäsi, arvoisa kansalainen, älä opiskele puolueohjelmia – opiskele asiantuntijoiden tuottamaa faktatietoa kysymyksestä riippumatta.