Kuluttaja, äänestät joka tapauksessa lompakollasi

Kuluttajilla on erilaisia tarpeita, aineellisia ja aineettomia. Tarpeet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään merkittävyytensä mukaan. Jotkut tarpeet kohdistuvat hyödykkeisiin, eli tavaroihin ja/tai palveluihin, joiden saaminen on fysiologisesti välttämättömiä elämän jatkumiseksi. Näitä kutsutaan välttämättömyyshyödykkeiksi. Toisaalta, kun nämä tarpeet on tyydytetty, alamme yleensä kokea tarvetta päästä kuluttamaan sellaisia hyödykkeitä, jotka eivät ole meille välttämättömiä. Ne ovat inhimillisen […]

Read More Kuluttaja, äänestät joka tapauksessa lompakollasi

Tietoisuus aikamme keskeisistä haasteista

Taloustieteeseen poikkitieteellisellä twistillä nojaava ajattelufoorumi pyrkii ensisijaisesti korjaamaan mahdollisesti totuudenvastaisia ulostuloja yhteiskunnallisia rakenteita sekä niiden reformeja koskevissa keskusteluissa. Tähän pyritään kuvaamalla ympäröivän maailman taloudellisia realiteetteja mahdollisimman laaja-alaisesti sekä havainnollisesti. Johdattelemme lukijaa taloustieteen perusteisiin, jolloin talouspoliittiselle keskustelulle olisi entistä hedelmällisempi maaperä. Onhan epäilemättä niin, että mitä useampi puhuu samalla talouden kielellä tunnustaen samat perusperiaatteet, lait ja […]

Read More Tietoisuus aikamme keskeisistä haasteista

Miten kuluttajien toimintaa voi muka ennustaa?

Tänään paneudumme lyhyesti siihen, miksi taloustiede voi mallintaa ja ennustaa kuluttajien käyttäytymistä. Olen saanut asiaa koskien useita kysymyksiä. Toivon, että seuraava äärimmäisen lyhyt tiivistys selkeyttää asiaa edes vähän. Miksi taloudenpitäjien rationaalisen toiminnan olettaminen on taloustieteellisessä analyysissä perusteltua? On totta, että kuluttaja tai yleisemmin taloudenpitäjä ei aina optimoi eli maksimoi hyötyään säännönmukaisesti. Sen olettaminen on kuitenkin […]

Read More Miten kuluttajien toimintaa voi muka ennustaa?

Paras palaute, jota olen saanut

Sain viime vuoden puolella eräältä eduskuntavaaliehdokkaalta palautetta sanomisistani. Palautehan varmastikin kannattaisi jättää lukematta, mikäli se tulee henkilöltä, joka on käsittääkseni saanut tuomion jonkinlaisesta flirttailusta rotuerotteluideologian kanssa. Kuitenkin päätin palautteen lukea. Se oli yksi parhaimmista päätöksistäni ikinä. Palaute alkoi seuraavasti: “Jos isäsikin olisi vetänyt islamistien tapaan perseeseen niin eipä olisi sinuakaan vinkumassa matuinvaasion puolesta 😉 – […]

Read More Paras palaute, jota olen saanut

Elämmekö samassa universumissa?

Maailmankuvia voi olla useita erilaisia, itse asiassa niitä on juuri niin monta kuin on havainnoitsijoitakin. Kuitenkin perimmäisiin kysymyksiin on olemassa yhdet parhaat mahdolliset ratkaisut. Väite on liberaalille käsitetaiteilijalle varsin radikaali. Yhteiskunnallista keskustelua seuratessaan ei kuitenkaan voi välttyä seuraavalta ajatukselta: Ihmiset elävät aivan toisenlaisissa universumeissa. Marvelin universumissa on sankareita, jotka todella voivat kävellä vetten päällä, tässä […]

Read More Elämmekö samassa universumissa?

Ovatko yhteiskunnalliset ääriliikkeet uhka vai mahdollisuus?

Yhteiskunnassamme, kuten kaikissa, on erilaisia ääriliikkeitä. Liikkeet voivat olla yhteiskuntarauhaa vaarantavia ja hyvinkin radikaaleja. Niiden taustaideologiat voivat olla jopa epäinhimillisiä. Tästä kaikesta huolimatta uskon, että nämä liikkeet ovat enemminkin mahdollisuus kuin uhka. Kysyttäessä uhka vai mahdollisuus, tulisi ensin määritellä, mihin uhka tai mahdollisuus potentiaalisesti kohdistuu. Oletankin nyt, että usein kauhisteltu ääriliikkeiden uhka kohdistuisi yhteiskuntamme kehittämiseen, […]

Read More Ovatko yhteiskunnalliset ääriliikkeet uhka vai mahdollisuus?

Vallitseeko tieteiden välillä jonkinlainen kilpailu?

Vastaus on ei. Mikäli kilpailun nähdään joskus olleen totta, olisi se sitä nytkin. Tiede nimittäin tutkii oman alansa ilmiöitä ja pyrkii esittämään valideja lainalaisuuksia. Se ei siten voi kilpailla toisen alan tiedettä vastaan. Jos kilpailua on, se tapahtuu ihmisten välillä. Joku voineekin kaivaa historiasta esimerkkejä vaikkapa teologian ja luonnontieteiden välillä. Kun asiaa tarkemmin penkoo, kysymys […]

Read More Vallitseeko tieteiden välillä jonkinlainen kilpailu?